Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Trung tâm giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
 1. TRUNG TÂM GDTX TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
  1. CHI BỘ
   1. BÍ THƯ
   2. PHÓ BÍ THƯ
   3. CHI ỦY
  2. BAN GIÁM ĐỐC
   1. GIÁM ĐỐC
   2. PHÓ GIÁM ĐỐC 1
   3. PHÓ GIÁM ĐỐC 2
  3. PHÒNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ
   1. PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH
   2. PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO
   3. PHÒNG DẠY VĂN HÓA
  4. CÔNG ĐOÀN
   1. CHỦ TỊCH CĐCS
   2. BCH CÔNG ĐOÀN
  5. ĐOÀN THANH NIÊN
   1. BÍ THƯ ĐOÀN
   2. BCH ĐOÀN
 Bản quyền thuộc về Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Địa chỉ: Số 59 - Hùng Vương, P. Phước Hưng, Tp. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Điện thoại: 02543732761 - Email: ttgdtx.baria.sobariavungtau@moet.edu.vn
Website: gdtx-brvt.bariavungtau.edu.vn
 Thiết kế bởi VNPT Bà Rịa - Vũng Tàu | Quản trị