Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Tin nổi bật
  • Quyết định công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2023 củaTrung tâm GDTX tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
  • Thông báo tuyển sinh Đại Học mở Thành phố Hồ Chí Minh Tại Trung Tâm GDTX tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
  • Công khai thực hiện dự án thu, chi Ngân sách nhà nước Qúy I năm 2024
  • Công bố công khai giảm trừ dự toán năm 2023 (Qũy tiền lương, cải cách tiền lương, học phí) qua công...
  • công khai bổ sung kinh phí hỗ trợ học phí HKI năm 2023-2024 và giảm kinh phí qua công tác quyết...
  • Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 của Trung tâm GDTX tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
  • Công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi NSNN quý IV, 06 tháng cuối năm 2023 và dự toán năm...
  • Công Khai điều chỉnh Kinh phí năm 2023
THÔNG BÁO